Zhangjiagang City FILL-PACK Machinery Co., Ltd
Công ty
Sản phẩm
Máy chiết rót nước
Uống thực vật chiết nước
5 Gallon Máy chiết rót nước
Máy chiết rót nóng
Máy chiết rót nước trái cây
Máy chiết rót ga Uống
Ngọt Dòng điền
Máy chiết rót chai
Có thể chiết dòng
Hệ thống xử lý nước
Máy chiết rót bia
Đường dây chế biến khát
Thiết bị chế biến nước trái cây
Máy Thổi Chai
Chai Phân loại máy
Chai nhãn máy
Máy nạp piston
Máy nạp dầu
Máy đóng gói chai